נושאים הקשורים ל: תקציב

ביצוע תקציב הממשלה בשנים 2000–2014

מאת: גל בן חורין ומישל סטרבצ'ינסקי ב-15 השנים האחרונות משרדי הממשלה החברתיים, הכלכליים והמנהליים נמצאים בתת ביצוע ולא מוציאים את הכספים שהוקצו להם בתקציב המדינה. מנגד, משרד הביטחון מוציא באופן עקבי מיליארדי שקלים יותר מהסכום המוקצה לשם כך בתקציב. כמו כן, מסתבר שממשלת ישראל מקצה באופן שיטתי יותר כסף לתשלומי ריבית מכפי שהיא מוציאה בפועל, ולפיכך נראה שניפוח סעיף ההוצאות לריבית נועד בשביל לאפשר לממשלה "רזרבות" של כסף בהן יוכלו להשתמש עבור הוצאות בלתי צפויות. מאמר זה סוקר את ביצוע תקציב המדינה בשנים 2014-2000 וחושף תמונה בעייתית ההתנהלות הכספית של הממשלה.

קרא\י עוד

תקציב הממשלה החדשה לשנים 2015 ו-2016

מאת: לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי ואביה ספיבק מדיניות ארוכת שנים של צמצום בהוצאה הממשלתית ושינוי במדיניות המיסוי הובילו את ישראל לתחתית העולם המערבי במרבית המדדים החברתיים, ובפרט בתחומי העוני והרווחה. על פי כלל ההוצאה הקיים אין באפשרות הממשלה לקיים את התחייבויותיה ולטפל כנדרש בצרכים בתחומי החינוך, הבריאות והעוני. במאמר זה מובאת הצעת כלכלני מכון ון ליר לטיפול בבעיית העוני והמקורות התקציביים הדרושים לכך – לטיפול ממשלת ישראל.

קרא\י עוד

“לנשים ערביות שגרות בגליל לא עוזר שיש אפשרויות תעסוקה בתל אביב. צריך לפתח אפשרויות תעסוקה שיהיו רלוונטיות לאוכלוסייה הערבית במקומותיה שלה” ראיון עם גב’ ברברה סבירסקי, מנהלת מרכז אדווה

ריאיון עם גב' ברברה סבירסקי, מנהלת מרכז אדוה, על אי-שוויון בתקצוב בין נשים לגברים, על הצורך בניתוח מגדרי של תקציב המדינה ועל המאבק המתמשך לשוויון מגדרי.

קרא\י עוד