נושאים הקשורים ל: שוק העבדודה

מגמות בהשתתפות החברה החרדית בשוק העבודה 1997–2014

שילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה הוא אחד מהאתגרים המשמעותיים ביותר הניצבים בפני המשק הישראלי. מאמר זה מנתח את נתוני התעסוקה של החברה החרדית משנת 1997 ומוצא כי הקיצוצים בקצבאות בשנת 2002 אמנם הביאו להיפוך המגמה של יציאת חרדים משוק העבודה, אך מצביע על קשיים ואתגרים עתידיים בהשתתפות החברה החרדית בשוק העבודה.

קרא\י עוד