נושאים הקשורים ל: צמיחה

ההוצאה לבריאות בישראל 2012-1995

מאת: לאה אחדות, גל בן חורין ומישל סטבצ'ינסקי בעשורים האחרונים חלה עליה משמעותית בהוצאות לבריאות במדינות המפותחות. עבודה זו בוחנת את התפתחות ההוצאות לבריאות בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD, ומוצאת שההוצאות לבריאות בישראל הן נמוכות ביחס ל-OECD, וכי ישראל נמצאת בין שלוש המדינות האחרונות בגידול ההוצאות לבריאות בכל מדדי ההוצאה. כמו כן, עבודה זו בחנה מהם הגורמים שקבעו את התפתחות ההוצאה לבריאות בישראל בשנים 2012-1995 ומצאה כי התוצר הוא הגורם המרכזי בקביעת ההוצאה לבריאות, בעוד שלעליית שיעור הזקנים היתה השפעה זניחה בלבד.

קרא\י עוד