נושאים הקשורים ל: פנסיה

הטבות מס לחיסכון פנסיוני

מאת: לאה אחדות וריטה טרויצקי בישראל נהוגות הטבות מס ניכרות על החיסכון הפנסיוני שנועדו לעודד חיסכון. כיום מתווה ההטבות הוא רגרסיבי – חלק הארי של הטבות המס מגיע לחוסכים משלושת העשירונים העליונים, ואילו בעלי שכר נמוך כמעט שלא נשכרים מהן. מאמר זה מביא ממצאים ראשוניים ממחקר שאמד את היקף הטבות המס לחיסכון הפנסיוני ובחן חלופות שונות למתווה הטבות המס הקיים ואת השפעתן.

קרא\י עוד

“ברור שהממשלה יכולה לקדם יעד חלוקתי באמצעות הפנסיה, בשביל זה יש את שיטת הרבדים. הרובד הראשון, שהוא קצבאות הזקנה שהמדינה נותנת, נועדו לקדם את היעד החלוקתי של הממשלה… וזה נושא לדיון פוליטי.”

ראיון עם פרופ' דייוויד בלייק, ראש ה-Pension Institute בבריטניה | מראיינים: ירדן קידר וגל בן חורין

קרא\י עוד

הצעה להקצאה הוגנת יותר של אג”ח מיועדות למבוטחי קרנות הפנסיה

מאת: אביה ספיבק | מאז 1995 נמצאת מדינת ישראל במהלך בלתי פוסק של רפורמות בפנסיה. אחת החשובות שבהן היא פנסיית החובה, שהכניסה מאות אלפי מבוטחים משכבות חלשות לכיסוי פנסיוני. הגיע הזמן לשפר את הרפורמות שהיו ולהתבונן במבט ביקורתי על כל עולם הפנסיה...

קרא\י עוד

החלת פנסיית החובה בישראל: 2012 מול 2002

מאת: לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי וירדן קידר | החלת פנסיית חובה החל ב-2008 הגדילה במידה ניכרת את שיעור העובדים המכוסים בהסדר פנסיוני כלשהו. עם זאת, ב-2012 כ-600,000 עובדים נותרו ללא הסדר פנסיוני כלשהו, וקיימים פערים בשיעורי הכיסוי ברמות שכר שונות ובין עצמאיים ושכירים.

קרא\י עוד