נושאים הקשורים ל: מגדר

“לנשים ערביות שגרות בגליל לא עוזר שיש אפשרויות תעסוקה בתל אביב. צריך לפתח אפשרויות תעסוקה שיהיו רלוונטיות לאוכלוסייה הערבית במקומותיה שלה” ראיון עם גב’ ברברה סבירסקי, מנהלת מרכז אדווה

ריאיון עם גב' ברברה סבירסקי, מנהלת מרכז אדוה, על אי-שוויון בתקצוב בין נשים לגברים, על הצורך בניתוח מגדרי של תקציב המדינה ועל המאבק המתמשך לשוויון מגדרי.

קרא\י עוד

מדד המגדר 2015: תמונת מצב מגדרית

מאת צוות שוות: חנה הרצוג, נעמי חזן, הגר צמרת-קרצ'ר, רונה ברייר-גארב, הדס בן אליהו מאמר זה מביא את עיקרי הדברים והמסקנות מתוך דוח מדד המגדר לשנת 2015 של מרכז שוות, הבוחן אי-שוויון מגדרי במגוון רב של תחומי חיים ונותן תמונת עומק של המבנה החברתי הממוגדר בישראל. הממצא העיקרי, והמדכא למדי, של הדוח הוא שבעשור האחרון אי-אפשר לזהות שיפור של ממש באי-שוויון או אף מגמה אחידה של צמצום האי-שוויון המגדרי.

קרא\י עוד