נושאים הקשורים ל: דיור

השפעת הקמת כביש חוצה ישראל על מחירי נדל”ן למגורים: בחינת השפעה על פי מאפיינים חברתיים-כלכליים

מאת: נועם ירון מאמר זה בוחן את האופן בו הקמת כביש חוצה ישראל (כביש 6) השפיעה על מחירי הדירות הקרובות לכביש ביחס לדירות המרוחקות ממנו. בפרט, עולה כי ככל שהישוב קרוב יותר למחלף של כביש 6, כך התרחשה בו עליה גדולה יותר במחירי הדירות בעקבות הקמת הכביש. אולם, מסתבר שהשפעת ההקמה של כביש 6 על מחירי הדיור היתה שונה בישובים ממעמד סוציו-אקונומי חזק לעומת ישובים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.

קרא\י עוד

המדד החברתי החדש של התכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר

מאת: לאה אחדות, דור טל ומישל סטרבצ'ינסקי בחודשים האחרונים בנו חוקרי התוכנית לכלכלה וחברה את "המדד החברתי" שמטרתו לשקף תמונת מצב של רמת חייהם של הפרטים בישראל, בדגש על אלו המאופיינים בהכנסה נמוכה, ולהשוות את הביצועים של מדינת ישראל לביצועי מדינות OECD בתחומי העוני והאי-שוויון, הרווחה, התעסוקה, החינוך, הבריאות והדיור. מוזמנים לקרוא ולראות באילו תחומים ישראל מצטיינת, ומנגד באילו תחומים נדרש שיפור.

קרא\י עוד