נושאים הקשורים ל: בריאות

ההוצאה לבריאות בישראל 2012-1995

מאת: לאה אחדות, גל בן חורין ומישל סטבצ'ינסקי בעשורים האחרונים חלה עליה משמעותית בהוצאות לבריאות במדינות המפותחות. עבודה זו בוחנת את התפתחות ההוצאות לבריאות בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD, ומוצאת שההוצאות לבריאות בישראל הן נמוכות ביחס ל-OECD, וכי ישראל נמצאת בין שלוש המדינות האחרונות בגידול ההוצאות לבריאות בכל מדדי ההוצאה. כמו כן, עבודה זו בחנה מהם הגורמים שקבעו את התפתחות ההוצאה לבריאות בישראל בשנים 2012-1995 ומצאה כי התוצר הוא הגורם המרכזי בקביעת ההוצאה לבריאות, בעוד שלעליית שיעור הזקנים היתה השפעה זניחה בלבד.

קרא\י עוד

המדד החברתי החדש של התכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר

מאת: לאה אחדות, דור טל ומישל סטרבצ'ינסקי בחודשים האחרונים בנו חוקרי התוכנית לכלכלה וחברה את "המדד החברתי" שמטרתו לשקף תמונת מצב של רמת חייהם של הפרטים בישראל, בדגש על אלו המאופיינים בהכנסה נמוכה, ולהשוות את הביצועים של מדינת ישראל לביצועי מדינות OECD בתחומי העוני והאי-שוויון, הרווחה, התעסוקה, החינוך, הבריאות והדיור. מוזמנים לקרוא ולראות באילו תחומים ישראל מצטיינת, ומנגד באילו תחומים נדרש שיפור.

קרא\י עוד

בחינה מחדש של נוסחת הקפיטציה: הוספת משתנים חברתיים-כלכליים כמתאמי סיכון

מאת: לאה אחדות  רבות מהרפורמות שהונהגו במערכות בריאות בעולם המערבי נועדו להשיג יעילות והוגנות בהקצאת המשאבים. עקרון ההוגנות הכפול המנחה את פעילותן של מערכות ציבוריות רבות מחייב ששירותי הבריאות יינתנו ...

קרא\י עוד