גיליון 26 / פברואר 2017

השפעת הקלה במגבלות נזילות על השקעה בהון אנושי: המקרה של העלאת קצבאות הילדים למשפחות ערביות בישראל בשנות התשעים

הדיון בנושא קצבאות ילדים מתמקד כמעט תמיד בהשפעה על ילודה ויציאה לעבודה, אך מחקר חדש מלמד שכדאי להכניס גם את ההשפעה על רכישת השכלה למערכת השיקולים.

קרא\י עוד