גיליון 21 / אוקטובר 2015

“איומי העזיבה של חברות הגז הם איומים באקדח לא טעון”. ריאיון עם פרופ’ איתן ששינסקי על מתווה הגז וקביעת שיעור תמלוגים הראוי למדינה עבור אוצרות הטבע.

"איומי העזיבה של חברות הגז הם איומים באקדח לא טעון". ריאיון עם פרופ' איתן ששינסקי על מתווה הגז וקביעת שיעור תמלוגים הראוי למדינה עבור אוצרות הטבע. מראיינים: גל בן חורין וירדן קידר

קרא\י עוד

ההוצאה לבריאות בישראל 2012-1995

מאת: לאה אחדות, גל בן חורין ומישל סטבצ'ינסקי בעשורים האחרונים חלה עליה משמעותית בהוצאות לבריאות במדינות המפותחות. עבודה זו בוחנת את התפתחות ההוצאות לבריאות בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD, ומוצאת שההוצאות לבריאות בישראל הן נמוכות ביחס ל-OECD, וכי ישראל נמצאת בין שלוש המדינות האחרונות בגידול ההוצאות לבריאות בכל מדדי ההוצאה. כמו כן, עבודה זו בחנה מהם הגורמים שקבעו את התפתחות ההוצאה לבריאות בישראל בשנים 2012-1995 ומצאה כי התוצר הוא הגורם המרכזי בקביעת ההוצאה לבריאות, בעוד שלעליית שיעור הזקנים היתה השפעה זניחה בלבד.

קרא\י עוד

ביצוע תקציב הממשלה בשנים 2000–2014

מאת: גל בן חורין ומישל סטרבצ'ינסקי ב-15 השנים האחרונות משרדי הממשלה החברתיים, הכלכליים והמנהליים נמצאים בתת ביצוע ולא מוציאים את הכספים שהוקצו להם בתקציב המדינה. מנגד, משרד הביטחון מוציא באופן עקבי מיליארדי שקלים יותר מהסכום המוקצה לשם כך בתקציב. כמו כן, מסתבר שממשלת ישראל מקצה באופן שיטתי יותר כסף לתשלומי ריבית מכפי שהיא מוציאה בפועל, ולפיכך נראה שניפוח סעיף ההוצאות לריבית נועד בשביל לאפשר לממשלה "רזרבות" של כסף בהן יוכלו להשתמש עבור הוצאות בלתי צפויות. מאמר זה סוקר את ביצוע תקציב המדינה בשנים 2014-2000 וחושף תמונה בעייתית ההתנהלות הכספית של הממשלה.

קרא\י עוד

השפעת הקמת כביש חוצה ישראל על מחירי נדל”ן למגורים: בחינת השפעה על פי מאפיינים חברתיים-כלכליים

מאת: נועם ירון מאמר זה בוחן את האופן בו הקמת כביש חוצה ישראל (כביש 6) השפיעה על מחירי הדירות הקרובות לכביש ביחס לדירות המרוחקות ממנו. בפרט, עולה כי ככל שהישוב קרוב יותר למחלף של כביש 6, כך התרחשה בו עליה גדולה יותר במחירי הדירות בעקבות הקמת הכביש. אולם, מסתבר שהשפעת ההקמה של כביש 6 על מחירי הדיור היתה שונה בישובים ממעמד סוציו-אקונומי חזק לעומת ישובים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.

קרא\י עוד