גיליון 20 / יולי 2015

תקציב הממשלה החדשה לשנים 2015 ו-2016

מאת: לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי ואביה ספיבק מדיניות ארוכת שנים של צמצום בהוצאה הממשלתית ושינוי במדיניות המיסוי הובילו את ישראל לתחתית העולם המערבי במרבית המדדים החברתיים, ובפרט בתחומי העוני והרווחה. על פי כלל ההוצאה הקיים אין באפשרות הממשלה לקיים את התחייבויותיה ולטפל כנדרש בצרכים בתחומי החינוך, הבריאות והעוני. במאמר זה מובאת הצעת כלכלני מכון ון ליר לטיפול בבעיית העוני והמקורות התקציביים הדרושים לכך – לטיפול ממשלת ישראל.

קרא\י עוד

“לנשים ערביות שגרות בגליל לא עוזר שיש אפשרויות תעסוקה בתל אביב. צריך לפתח אפשרויות תעסוקה שיהיו רלוונטיות לאוכלוסייה הערבית במקומותיה שלה” ראיון עם גב’ ברברה סבירסקי, מנהלת מרכז אדווה

ריאיון עם גב' ברברה סבירסקי, מנהלת מרכז אדוה, על אי-שוויון בתקצוב בין נשים לגברים, על הצורך בניתוח מגדרי של תקציב המדינה ועל המאבק המתמשך לשוויון מגדרי.

קרא\י עוד

מדד המגדר 2015: תמונת מצב מגדרית

מאת צוות שוות: חנה הרצוג, נעמי חזן, הגר צמרת-קרצ'ר, רונה ברייר-גארב, הדס בן אליהו מאמר זה מביא את עיקרי הדברים והמסקנות מתוך דוח מדד המגדר לשנת 2015 של מרכז שוות, הבוחן אי-שוויון מגדרי במגוון רב של תחומי חיים ונותן תמונת עומק של המבנה החברתי הממוגדר בישראל. הממצא העיקרי, והמדכא למדי, של הדוח הוא שבעשור האחרון אי-אפשר לזהות שיפור של ממש באי-שוויון או אף מגמה אחידה של צמצום האי-שוויון המגדרי.

קרא\י עוד

המדד החברתי החדש של התכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר

מאת: לאה אחדות, דור טל ומישל סטרבצ'ינסקי בחודשים האחרונים בנו חוקרי התוכנית לכלכלה וחברה את "המדד החברתי" שמטרתו לשקף תמונת מצב של רמת חייהם של הפרטים בישראל, בדגש על אלו המאופיינים בהכנסה נמוכה, ולהשוות את הביצועים של מדינת ישראל לביצועי מדינות OECD בתחומי העוני והאי-שוויון, הרווחה, התעסוקה, החינוך, הבריאות והדיור. מוזמנים לקרוא ולראות באילו תחומים ישראל מצטיינת, ומנגד באילו תחומים נדרש שיפור.

קרא\י עוד

הטבות מס לחיסכון פנסיוני

מאת: לאה אחדות וריטה טרויצקי בישראל נהוגות הטבות מס ניכרות על החיסכון הפנסיוני שנועדו לעודד חיסכון. כיום מתווה ההטבות הוא רגרסיבי – חלק הארי של הטבות המס מגיע לחוסכים משלושת העשירונים העליונים, ואילו בעלי שכר נמוך כמעט שלא נשכרים מהן. מאמר זה מביא ממצאים ראשוניים ממחקר שאמד את היקף הטבות המס לחיסכון הפנסיוני ובחן חלופות שונות למתווה הטבות המס הקיים ואת השפעתן.

קרא\י עוד