גיליון 16 / יולי 2014

“כיום לאף משרד ממשלתי אין מטרה להתמודד עם העוני בתחום שלו”: ריאיון עם אלי אלאלוף בעקבות דוח הוועדה למלחמה בעוני

מראיין: עלי בינג ביום 23 ביוני 2014 הגישה הוועדה למלחמה בעוני דין וחשבון לשר הרווחה והשירותים החברתיים מאיר כהן. במשך עבודת הוועדה וביתר שאת לאחר הגשת המלצותיה התקיים דיון ער ...

קרא\י עוד

התארגנויות עובדים במגזר הפרטי

מאת: נעמי לנדאו  בתקופה האחרונה חלה התעוררות ניכרת בהתארגנויות עובדים במגזר הפרטי, ואנו עדים לתהליכים משפטיים מעניינים מאוד בתחום זה. אם בעבר התארגנויות עובדים היו בעיקר נחלתם של עובדי המגזר הציבורי, ...

קרא\י עוד

מימון המונים ככלי לשינוי חברתי

מאת: יוחאי ברנשטיין 1. מבוא מימון המונים הוא שיטת מימון שבה הון מגויס מגורמים רבים (אנשים פרטיים או ארגונים) המשקיעים סכומים קטנים. תופעת מימון ההמונים עושה בשנים האחרונות את דרכה ...

קרא\י עוד