תגובתה של פרופ’ פרנסס רדאי

תגובתה של פרופ’ פרנסס רדאי לטורו של אריה ארנון (גיליון 3):
אני מברכת על פרסום גישתו של פרופ’ אריה ארנון במגזין האלקטרוני, ולפיה צריך גילוי נאות של אנשי אקדמיה בכל פרסום דעה מקצועית בעניין הנגוע באינטרסים אישיים, כלכליים או אחרים. עם זאת, פרופ’ ארנון לא סיפק את המידע שגילוי נאות כזה דרוש בנוגע למאמר שפורסם באתר המגזין האלקטרוני. אכן, על פי עקרון הגילוי הנאות יש להבהיר שהמאמר של פרופ’ יואב דותן (גיליון 2), שנכתב בתגובה למאמר שלי (גיליון 1), נכתב בהיותו יועץ בשכר לחברות הגז. לעומת זאת, המאמר שלי נכתב על רקע חוות דעת שהוכנה לבקשת פרופ’ אריה ארנון, ובה ניתוח ארבע חוות הדעת המקצועיות שכתבו פרופסורים למשפטים (ובכללם פרופ’ יואב דותן) במימון חברות הגז, כחלק ממאמצי הלובי שלהן למנוע את העלאת חלקה של הממשלה ברווחי הגז. אני מבקשת ממערכת המגזין להשלים את מלאכתם כראוי.

הגיבו באמצעות הפייסבוק

תגובות

Share This:

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*