להחזיר עטרה ליושנה- מס עיזבון

מאת: אמיר אדרי

[הערת המערכת: נייר בנושא מס עיזבון של אמיר אדרי פורסם בספטמבר 2011. הקישור לנייר (PDF)]

בנג’מין פרנקלין אמר פעם שיש שני דברים ודאיים בחיים: מסים ומוות. מס העיזבון משלב את שני האלמנטים האלה, ולמרות זאת אינו מוטל דרך קבע במערכות המס בעולם. המס שנוי במחלוקת במדינות רבות בעולם, ובפרט בארצות הברית: הדמוקרטים תומכים בו ומדגישים את תרומתו להקטנת הפערים בחברה, ולעומתם הרפובליקנים מתנגדים לו בטענה שהוא פוגע פגיעה כלכלית במשק ושקשה לאכוף אותו. הדיון בנושא בארצות הברית נוקב, והוא מתנהל בין השאר בוויכוחים סוערים בקונגרס ואף ב”מלחמת מאמרים” בין מכוני המחקר. בישראל, לעומת זאת, אין מס עיזבון, ונראה שהנושא אינו על סדר היום הציבורי.

         עד 1981 היה מס עיזבון בישראל, אך הוא בוטל עקב ההכנסות נמוכות שהתקבלו ממנו ובשל עלות הגבייה הגבוהה שלו. בשנת 2000 המליצה ועדת בן-בסט לשוב ולהנהיג מס עיזבון, משלוש סיבות עיקריות: ראשית, המס יצמצם את האי-שוויון במשק ויגדיל את שוויון ההזדמנויות בחברה. שנית, הירושה מגדילה את ההכנסה ואת הרווחה הכלכלית של היורש, ולכן, כמו כל הכנסה אחרת, יש למסותה. שלישית, המס ייצור שוויון בין אנשים שמוכרים את דירתם ובין אנשים שגרים בה עד סוף ימיהם, שכן היום אדם שמוכר דירה לאחר עליית ערכה חייב במס, ואילו אדם שנשאר לגור בדירתו אינו חייב במס. עוד טענה הוועדה שבשנת 1981 בוטל המס בשל אינפלציה גבוהה שהקשתה על הערכת הנכסים, והיות שהאינפלציה ירדה מאז יש להחזירו. הוועדה המליצה על מס עיזבון בשיעור של עשרה אחוזים על ירושות שערכן גבוה משני מיליון שקל, ועל מס מתנות. שיעורו הנמוך של המס אמור להקטין את התמריץ להתחמק ממנו, ומתן פטור לעיזבונות שערכם פחות משני מיליון שקל אמור למקד את האכיפה בקבוצה קטנה באוכלוסייה. מסקנות הוועדה נתקלו בהתנגדות חריפה מצד בעלי ההון ומצד החרדים (כנראה משום שהתורה מייחסת חשיבות לנושא הירושות), וממשלת ברק החליטה לדחות את המלצותיה.

        בכל הנוגע למדינות החברות בארגון OECD יש להבחין בין מס עיזבון למס ירושות. ההבדל העיקרי ביניהם הוא שמס עיזבון מוטל על סך העיזבון, ואילו מס ירושות מוטל על היורש בלבד. בדרך כלל המדינות האנגלוסקסיות מטילות מס עיזבון, ושאר המדינות מטילות מס ירושות. בבדיקה השוואתית על פי אתר האינטרנט של OECD אפשר לראות ששיעור ההכנסות מהמסים האלה נמוך בכלל ההכנסות ממסים, והוא נע בין 0.11% ל-1.7% (הממוצע הוא 0.4%). על אף חלקם הקטן יחסית בכלל הכנסות המדינה, רוב המדינות מטילות מס עיזבון או מס ירושות, ועובדה זו מעידה ככל הנראה על חשיבותם.

        מס העיזבון עשוי להקטין את האי-שוויון במשק. רמת האי-שוויון בישראל גבוהה מאוד – בשנת 2008 דורגה ישראל במקום הרביעי בקרב המדינות המפותחות ברמת האי-שוויון על פי מדד ג’יני. ראוי להדגיש שמדד ג’יני מסתמך על נתוני הכנסה כספית שוטפת בלבד, ואינו משקף אי-שוויון כלכלי על כל היבטיו, לדוגמה בתחום הבעלות על רכוש. אמנם אין בישראל מידע מלא ומקיף על חלוקת הרכוש, אבל ממצאים מהעולם, וגם מישראל, מלמדים שהאי-שוויון בחלוקת הרכוש גדול יותר מהאי-שוויון בחלוקת ההכנסה. מחקר אמפירי אושש את חשיבות מס העיזבון כחלק ממערכת המיסוי. חוקרים בדקו את התפלגות הרכוש של המאיון העליון בארצות הברית בשנים 1916–2000, ומצאו שבשנים 1980–2000 שמר המאיון העליון על חלקו היחסי בחלוקת הרכוש.* נראה שהסיבה לכך היא בין היתר מיסוי פרוגרסיבי שנובע ממס העיזבון וממס על רווחי הון. ההערכה היא שאילולא מס העיזבון היה המאיון העליון מגדיל את חלקו היחסי ברכוש. ברור שאין די במס העיזבון לבטל את האי-שוויון, שכן השפעותיו מוגבלות, אך הוא עשוי לתרום לצמצומו.

        הטלת מס עיזבון בימינו שונה מהטלתו בשנות השמונים. ראשית, התועלת במס עיזבון היום גבוהה מבעבר משום שהאי-שוויון גדל מאז במידה ניכרת. שנית, קביעת שיעור נמוך של מס עיזבון תוך הטלת מס מתנות (שלא היה נהוג בשנת 1981) תקטין, מחד, את התמריץ לחמוק מתשלום המס ולא תאפשר, מאידך, להגדירו כמתנה. גם האינפלציה בשנות האלפיים נמוכה יותר מאשר בשנות השמונים והיא מהווה סביבה נוחה יותר להטלת מסים.

        שכיחות המס בקרב המדינות המפותחות ומצב האי-שוויון הכלכלי בחברה הישראלית מחייבים אותנו כחברה לדון מחדש במס העיזבון.


* W. Kopczuk, and E. Saez, “Top Wealth Shares in the United States: 1916–2000: Evidence from Estate Tax Returns,” NBER Working Papers 10399,  Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research

עדכון: נייר בנושא מס עיזבון של אמיר אדרי פורסם בספטמבר 2011. הקישור לנייר (PDF)

הגיבו באמצעות הפייסבוק

תגובות

Share This:

2 תגובות

  1. מאמר צודק ונכון
    כל שנותר לנו, האזרחים הפשוטים, זה רק לקוות שמקבלי ההחלטות במדינה אכן יאמצו רק קמצוץ מההמלצות שנכתבו פה.
    יישר כח

  2. כל הכסף יעבור לחו”ל ,הנזק יהיה גדול מהתועלת 0.4% -ולכן זה יעזור לממשלה להיראות בעד העם ,

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*