השוואה בין המצעים הכלכליים-חברתיים של המפלגות הגדולות בבחירות 2013

מאת: עלי בינג

ב-22 בינואר  2013 עתידות להתקיים בחירות בישראל. כשנה וחצי לאחר המחאה החברתית ולאחר שהיתה עדנה מחודשת לשיח החברתי-כלכלי, נראה כי בבחירות האלה מושם דגש מיוחד על המדיניות הכלכלית-חברתית של המפלגות. לפיכך, וכדי להקל על ההתמצאות במפה הפוליטית, בחרנו להביא את עיקרי מצעי המפלגות הגדולות בתחום הכלכלי-חברתי. ההשוואה נעשתה על פי המצעים של המפלגות המופיעים באינטרנט. יש להדגיש כי בטבלה מטה מופיעים עיקרי הדברים, וכדי לגלות את התמונה המלאה מומלץ לעיין במצעי המפלגות.

להלן ההשוואה בין המצעים (PDF)

      מפלגות העבודה, יש עתיד והתנועה פרסמו מצע די מפורט באתר האינטרנט שלהן (מפלגת העבודה פרסמה גם תוכנית כלכלית מפורטת). מפלגת ש”ס פרסמה מסמך עקרונות באתר האינטרנט שלה. עיקרי הדברים המופיעים בטבלה הם על בסיס המצעים האלה. מפלגת הבית היהודי פרסמה את עקרונות המפלגה, אך מכיוון שחסרה התייחסות לנושאים שונים, נדרשה השלמה ניכרת ממקורות חיצוניים. רשימת הליכוד ביתנו לא פרסמה מצע לא באתר האינטרנט של מפלגת הליכוד ולא באתר של מפלגת ישראל ביתנו (יצוין כי באתר של ישראל ביתנו נמצא מצע של מפלגת ישראל ביתנו, אך מדובר ככל הנראה במצע של המפלגה לקראת הבחירות הקודמות).

      לאחרונה פורסמה כתבה בעיתון דה מרקר- ובה הוצגו שאלות זהות בתחום הכלכלי למפלגות הגדולות בישראל. הכתבה שימשה מקור מידע נוסף להבנת עמדות המפלגות. מרבית המידע המופיע תחת שמה של מפלגת הליכוד ביתנו, מתבסס על המידע המופיע בכתבה זו, עם זאת, על מנת להשלים את היריעה, פורטו מספר החלטות של ועדת טרכטנברג שהוצהר כי יישומו בעתיד הקרוב- פריטים אלה מופיעים בפונט נטוי. במפלגות האחרות, לעומת זאת, מידע שנלקח מהכתבה בדה- מרקר מופיע בפונט נטוי, ומידע שנלקח מאתר האינטרנט של המפלגה המופיע בפונט רגיל. בכל הנוגע לליכוד ביתנו בחלק מהסעיפים העבירה המפלגה מידע על פעולות שנעשו בכהונת הממשלה האחרונה, ולכן יש עירוב בין פעולות שבוצעו ובין מדיניות פוטנציאלית עתידית.

     כמו שאפשר לראות,  עקב מגבלת מקום, הטבלה מחולקת כך שמופיעות שלוש מפלגות במקביל על כל נושא. בחירת המפלגות אינה מעידה על זהות או מחלוקת בין מצעי המפלגות ונעשתה באופן שרירותי.

הגיבו באמצעות הפייסבוק

תגובות

Share This:

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*